Nazaj  Stran 1 / 2  Naprej

Magnetna Ükatlica za raŔunanje do 20


Otroci na konkreten naŔin spoznajo koliŔine in Ütevila

veŔ

Delovne karte za uporabo magnetne Ükatlico do 20


Z delovnimi kartami poveŔamo uporabnost magnetne Ükatlice do 20.

veŔ

Vlak za Ütetje do 20


Otroci na zabaven naŔin spoznajo matematiko

veŔ

Vlak za raŔunanje do 100


Otroci na zabaven naŔin spoznajo matematiko

veŔ

RaŔunalo do 20


Leseno raŔunalo s kroglicami do 20

veŔ

RaŔunalo do 100


Leseno raŔunalo s kroglicami do 100

veŔ