Magnetna škatlica za računanje do 20

Vsebina: magnetna škatlica s prostorom za štetje in računanje v prostoru,
39 magnetnih rdeče modrih krogcev za štetje, 92 magnetnih rumenih števil in računskih znakov.
Z magnetno škatlico otroci za zabaven način vadijo osnovne računske operacije. Dodatno lahko naročite naloge za uporabo magnetne škatlice.

Kontakt

Sporočilo: