Magnetni demonstracijski komplet - nakupovanje

Otroci morajo poiskati ustrezne vsote in izraunati koliko denarja jim bo e ostalo, e so prejeli doloeno vsoto.
Komplet za raunanje z decimalnimi tevili.

Kontakt

Sporoilo:
poisti      polji