Notno rtovje

V kolikor v prostoru kjer pouujete glasbo ni notne table, lahko s tem magnetnim trakom navadno magnetno tablo v hipu spremenite v magnetno. Na ta trak lahko polagate magnetne note. nanj lahko tudi piete z vosnimi flomastri. Velikost: 195 x 27 cm, razmak med rtami je 2,5 cm.

Kontakt

Sporoilo:
poisti      polji