Botanika

Botanina katla vam daje odgovore na ti dve vpraanji in e na marsikatero drugo. S pomojo igre si otroci pridobivajo dragoceni vpogled v morfologijo in v druge znailnosti tistih rastlin, s katerimi se sreujejo iz dneva v dan.
Izgled sadeev, znailne oblike listov ali pa uporabnost sadeev za surovine o vsem tem se otroci zlahka pouijo s pomojo botaninih katel. Ob pogledu na pestro meanico domaih in eksotinih rastlin se otroci zanejo zanimati za njihova razmerja v naravi. S tevilnimi rastlinami in z njihovimi plodovi se ne sreujemo iz dneva v dan, ker ne uspevajo v naih krajih, saj potrebujejo drugano podnebje.
Otroci si igraje nabirajo nova spoznanja in vedno lae prepoznavajo liste ali sadee, jih znajo opisati in pravilno razporejati. Pri tem opazujejo razmerja med rastlinami, drevesi in grmi ter njihove znailnosti.
Z botaninimi katlami otroci postopoma nabirajo spoznanja o tevilnih rastlinah, ki jih obdajajo.

Kontakt

Sporoilo:
poisti      polji