Botanika

Botanična škatla vam daje odgovore na ti dve vprašanji in še na marsikatero drugo. S pomočjo igre si otroci pridobivajo dragoceni vpogled v morfologijo in v druge značilnosti tistih rastlin, s katerimi se srečujejo iz dneva v dan.
Izgled sadežev, značilne oblike listov ali pa uporabnost sadežev za surovine – o vsem tem se otroci zlahka poučijo s pomočjo botaničnih škatel. Ob pogledu na pestro mešanico domačih in eksotičnih rastlin se otroci začnejo zanimati za njihova razmerja v naravi. S številnimi rastlinami in z njihovimi plodovi se ne srečujemo iz dneva v dan, ker ne uspevajo v naših krajih, saj potrebujejo drugačno podnebje.
Otroci si igraje nabirajo nova spoznanja in vedno laže prepoznavajo liste ali sadeže, jih znajo opisati in pravilno razporejati. Pri tem opazujejo razmerja med rastlinami, drevesi in grmi ter njihove značilnosti.
Z botaničnimi škatlami otroci postopoma nabirajo spoznanja o številnih rastlinah, ki jih obdajajo.

Kontakt

Sporočilo: