DOMInext – igra ujemanja SADJE IN ZELENJAVA

Cilj igre je pravilno postaviti vse karte. Vsaka karta ima številko na levi in sliko na desni, v kateri se lahko skriva več količin. Vsako sliko si lahko razlagamo drugače glede na prikazane količine. Od igralca je odvisno, katero številko najde in kako jo razloži.
Veseli in žalostni obrazi naredijo igro bolj razburljivo, saj imajo posebne značilnosti.
Igra razvija: matematične zakonitosti, jezikovne spodobnosti, spomin, štetje od 1- 10, prepoznavanje rastlin, plodov, hrane.
Komplet vsebuje 32 domino lesnih ploščic.
Dolžina ploščic je 12 cm. Shranjene so v leseni škatli s pokrovom.

Kontakt

Sporočilo: