SPOZNAVANJE ŠTEVIL DO 10

Vsebina: razumevanje osnov matematike, prepoznavanje količin, razvoj številskih predstav, številčna vrsta

Kontakt

Sporočilo: